تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین وموسسه RRAA به امضا رسید

روز سه شنبه، مورخ 19 سرطان سال روان، تفاهمنامه همکاری میان مهر خدا صبار وارسی کننده معینیت پالیسی و پلان و زارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و امان الله جاوید دایرکتر موسسه اداره بازسازی دهات افغانستان در مقر وزارت به امضا رسید.

این تفاهمنامه در رابطه به به تطبیق پروژه کمک اضطراری به بیجا شدگان داخلی، عودت کنندگان و آسیب دیدگان حوادث طبیعی بوده، بودجه این پروژه 22،881،338 افغانی بوده که ازطرف موسسه کورداید تمویل می گردد. پروژه مذکور از تاریخ 1/5/2018 آغاز و به تاریخ 31/10/2018 میلادی در ولایت کندز به همکاری ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان تطبیق خواهد شد.