با 130 خانواده بیجاشده در ولایت فراه کمک های نقدی و غذایی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه به همکاری موسسه (DRC) و موسسه (DACAR) برای 130 خانواده که از  بخش های نا امن ولسوالی های پشت رود، بالابلوک و انار دره به مرکز این ولایت بیجاشده اند، کمک های نقدی و بسته های بهداشتی توزیع نمود .

یک شنبه 17 سرطان سال روان 80 خانواده بیجاشده از سوی موسسه (DRC) به مبلغ 2400 افغانی کمک نقدی و برای 50 خانواده دیگر یک، یک بسته حفظ الصحه از سوی موسسه داکار توزیع صورت گرفت .