نزدیک به 100 خانواده بیجاشده وزیرستان شمالی دوباره به محلات اصلی شان برگشتند

96 خانواده بیجاشده وزیرستان شمالی که در مربوطات ولایت خوست زندگی می کردند، روز پنجشنبه 22 سرطان دوباره به محلات اصلی شان برگشتند.

این خانواده ها در سال 1393 در اثر حملات نیروهای ارتش پاکستان علیه تروریزم از محلات اصلی شان بیجا و در مربوطات ولایت خوست ساکن شده اند.

این خانواده ها در طول بیجاشدگی شان از سوی ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت خوست با همکاری موسسات بین المللی از کمک های بشری مستفید گردیده اند.

گفتنی است که بعد از بازشدن مسیر بندر غلام خان، بازگشت بیجاشدگان مناطق وزیرستان شمالی به محلات اصلی شان افزایش یافته این روند در حال جریان است.