نزدیک به 300 خانواده بیجاشده در ولایت قندهار کمک شد

 

ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت قندهار با همکاری ادارات کمک کننده بین المللی، در یک و نیم ماه اول سال جاری به 268 خانواده بیجاشده در آن ولایت کمک رسانی نموده است.

بر اساس معلومات مسئولین ریاست امور مهاجرین ولایت قندهار، از میان 379 خانواده بیجاشده که در 20 روز ماه ثور سروی گردیده بود، روز یکشنبه 24 ثور به 172 خانواده آن، از طرف موسسه (ان آر سی) کمک صورت گرفت که به هر خانواده 18 هزار افغانی توزیع شده است.

همچنان تعداد 96 خانواده که از ولسوالی نیش ولایت کندهار و از ساحات مخلتف ولایات هلمند و ارزگان به مرکز کندهار، پنجوایی، ژری دامان و ولسوالی دند بیجاشده اند، در ماه حمل از سوی اداره پروگرام غذایی جهان و موسسه (دی آر سی) کمک دریافت کردند.

در جریان کمک های یادشده موسسه (دی آرسی) به هر خانواده 6 هزار افغانی پول نقد و موسسه پروگرام غذایی جهان به هر خانواده 200 کیلو آرد، 14 کیلو دال، 16 لیتر روغن، توزیع نموده است.

گفتنی است که این کمک ها در حضور نمایندگان ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت قندهار صورت گرفته است.