اسناد

عنوان
فورم جدید ثبت وراجستریشن موسسات وانجوها مشاهده جزئیات
جدول سروی در قندقستان مشاهده جزئیات
لست انتخاب شده گان مهاجرین افغان مقیم جمهوری اسلامی ایران ، متقاضی حج بیت الله شریف سال 1396 به اساس قرعه کشی مشاهده جزئیات
گزارش ربع اول و دوم واحدهای اولی و دومی وزارت1396 مشاهده جزئیات
کارکرد های دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه مهاجرت
محتوايات: کارکرد های دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه مهاجرت
مشاهده جزئیات
گزارش ریاست تفتیش از بابت سال 1395
محتوايات: گزارش ریاست تفتیش از بابت سال 1395
مشاهده جزئیات
عودت مشاهده جزئیات
کارکرد های مهم سال 1395 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان مشاهده جزئیات
فعالیت و دست آورد های وزارت امور مهاجرین در سال ۱۳۹۵
محتوايات: فعالیت و دست آورد های وزارت امور مهاجرین در سال ۱۳۹۵
مشاهده جزئیات
بیانیه سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان اجلاس کمیسیون سه جانبه - اسلام آباد
محتوايات: بیانیه سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان اجلاس کمیسیون سه جانبه - اسلام آباد
مشاهده جزئیات
فصلنامه عودت
محتوايات: فصلنامه عودت
مشاهده جزئیات
گزارش کارکرد های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سال1395
محتوايات: گزارش کارکرد های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سال1395
مشاهده جزئیات
میکانیزم اجرایی معینیت امور پناهنده گان
محتوايات: میکانیزم اجرایی معینیت امور پناهنده گان
مشاهده جزئیات
گزارش پلان صد روز دوم وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان -
محتوايات: گزارش پلان صد روز دوم وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان -
مشاهده جزئیات
پلان صد روز دوم وزارت - نهایی
محتوايات: پلان صد روز دوم وزارت - نهایی
مشاهده جزئیات
پلان استراتیژیک 1394-1398 مشاهده جزئیات
پورت فولیو استراتیژی راه های حل برای پناهندگان افغان مشاهده جزئیات
ضمیمه طرح پورت فولیو مشاهده جزئیات
اهداف ـ برنامه‌ها مشاهده جزئیات
پلان او ل صد روزۀ وزارت بعد از تکمیل کابینه مشاهده جزئیات
صفحه 1 از 2
قبل12بعد