اسناد

عنوان
فرمان 305 در مورد تشخیص وتوزیع زمین مناسب جهت ادغام مجدد و اعمار مسکن قابل استطاعت برای عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و فامیل های شهدای نیروی های امنیتی و دفاعی کشور
محتوايات: فرمان 305 در مورد تشخیص وتوزیع زمین مناسب جهت ادغام مجدد و اعمار مسکن قابل استطاعت برای عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و فامیل های شهدای نیروی های امنیتی و دفاعی کشور
مشاهده جزئیات
پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
محتوايات: پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
مشاهده جزئیات
گزارش سالانه اداره امور در سال 1396
محتوايات: گزارش سالانه اداره امور در سال 1396
مشاهده جزئیات
مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
محتوايات: مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
مشاهده جزئیات
گزارش کاری 1396
محتوايات: گزارش کاری 1396
مشاهده جزئیات
گزارش مختصر مشاهده جزئیات
چارچوب پالیسی برای عودت کنندگان وبیجاشدگان مشاهده جزئیات
طرز العمل ساحات تجارتی مشاهده جزئیات
طرز العمل توزیع زمین مشاهده جزئیات
فرمان 297 مشاهده جزئیات
فرمان 104 مشاهده جزئیات
اکش پلان چارچوب پالیسی مشاهده جزئیات
ضمیه طرح پورت فولیو مشاهده جزئیات
مقرره شورای وزیران در مورد ایجاد کمیته دولتی عودت مهاجرین مشاهده جزئیات
فورم جدید ثبت وراجستریشن موسسات وانجوها مشاهده جزئیات
لست انتخاب شده گان مهاجرین افغان مقیم جمهوری اسلامی ایران ، متقاضی حج بیت الله شریف سال 1396 به اساس قرعه کشی مشاهده جزئیات
کارکرد های دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه مهاجرت
محتوايات: کارکرد های دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه مهاجرت
مشاهده جزئیات
فعالیت و دست آورد های وزارت امور مهاجرین در سال ۱۳۹۵
محتوايات: فعالیت و دست آورد های وزارت امور مهاجرین در سال ۱۳۹۵
مشاهده جزئیات
بیانیه سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان اجلاس کمیسیون سه جانبه - اسلام آباد
محتوايات: بیانیه سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان اجلاس کمیسیون سه جانبه - اسلام آباد
مشاهده جزئیات
میکانیزم اجرایی معینیت امور پناهنده گان
محتوايات: میکانیزم اجرایی معینیت امور پناهنده گان
مشاهده جزئیات
صفحه 1 از 2
قبل12بعد