اخبار

 • عودت ۱۲ خانواده به ولایت پکتیا
  ۱۲ فایل مهاجر از تاریخ اول الی ۶ قوس طور داوطلبانه از پاکستان به ولایت پکتیا عودت نمودند. به گفته انجنیر حضرت میر رئیس امورمهاجرین ولایت پکتیا ، ۱۲ خانواده شامل ۶۲ نفر از پاکستان به آن ولایت طور داوطلبانه عودت نموده وبعد از اخذ مساعدت نقدی UNHCR، راهی مناطق...
 • کمک برای ۳۲ خانواده بی جاشده در ولایت میدان وردک
  برای ۳۲ خانواده بی جاشده در ولایت میدان وردک از طرف موسسه DRC مساعدت صورت گرفت. به اساس معلومات واصله خانواده های مذکور از طریق آمریت امور مهاجرین آن ولایت قبلاٌسروی گردیده و اخیراَ برای آنها از طرف موسسه DRC پول نقد ، مواد لوژستیکی بسته...
 • مساعدت برای ۲۵ فامیل بی جاشده در ولایت غور
  برای ۲۵ خانواده بی جاشده در ولایت غور از طرف موسسه ACFطی ۶ روز گذشته مساعدت شد. به گفته عبدالروف غفوری آمر امور مهاجرین ولایت غور خانواده های مذکور که از ساحات نا امن مرکز وبرخی ولسوالی ها به ولسوالی فیروز کوه بی جاشده اند ، قبلاَ سروی گریده...
 • مقدونیه موانع آهنین را در سرحداتش با یونان جابجا می‌کند
  عساکر مقدونیه جابجا نمودن موانع آهنین را در سرحدات این کشور با یونان آغاز کرده اند. در همین حال مقامات این کشور می‌گویند آنها پلان ندارند راه افرادی را بسته کنند که بخاطر جنگ کشورهای خود را ترک نموده و بسمت اروپا فرار...
بیشتر

احصايه ها

احصایه - 2015

در افغانستان
پناهنده 37
پناهجو 12
عودت کننده گان   M 5,8
بیجاشدگان داخلی 8,54310
عودت بیجاشدگان داخلی 7,225
افراد بی  وطن 0
متفرقه 0
مجموع جمعیت مورد نظر 67,332
از افغانستان
پناهنده 2,887,123
پناهجو 30,412
عودت کننده گان M 5,8
بیجاشدگان داخلی 8,54310
عودت بیجاشدگان داخلی  7,225
متفرقه 0
مجموع جمعیت مورد نظر 2,984,818
     

 

اعلان کاریابی

بیشتر

داوطلبی

بیشتر