اخبار

بیشتر

بولتن خبری

جهت مطالعه بولتن این وزارت به  اینجا کلیک نمایید.

 


برنامه آگاهی دهی عامه

داوطلبی

 • اعلان داوطلبی
  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در نظر دارد اعمار سرک ،پل ودیوار...
 • اعلان داوطلبی
  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در نظر دارد (14،284) کیلومتر سرک را...
 • اعلان داوطلبی
  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در نظر دارد به کمک مساعدت بلاعوض کشور...
 • اعلان داوطلبی
  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در نظر دارد (15) قلم مفروشات (فرنیچر)...
بیشتر