اخبار

 • 68 خانواده در ننگرهار مساعدت شد
  50 خانواده عودت کننده و 18 خانواده بیجا شده روز دوشنبه هفته جاری از ریاست امور مهاجرین با همکاری مالی موسسات بین المللی مساعدت شدند. غلام حیدر فقیرزی ریئس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت ننگرهار...
 • 52 خانواده بیجا شده در مرکز ولایت لوگر سروی شد
  آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت لوگر خبر داده است که 52 خانواده بیجا شده را در دو روز گذشته در مرکز این ولایت سروی نموده است. در جزئیات این خبر آمده است که 34 خانواده بیجا شده روز...
 • وزیر امور مهاجرین بعد از ظهر امروز عازم ناروی شد
  سید حسین عالمی بلخی در یک سفر دو روزه به منظور گفتگو و تبادل نظر در مورد وضعیت مهاجرین افغان در ناروی، بعد از ظهر چهارشنبه در رأس یک هیئت عازم ناوری شد. قرار است وزیر امور مهاجرین در این...
 • 7479 نفر در دو روز گذشت از پاکستان به کشور عودت نموده اند
  1342 خانواده که تعداد افراد شان به 7479 نفر می رسد در دو روز دوشنبه و سه شنبه هفته ای جاری داوطلبانه از پاکستان به کشور عودت نموده اند. مسئولین ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان...
 • 648 نفر مهاجر افغان دیروز از ایران عودت نمود
  ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات با اعلان این خبر گفت که 648 نفر مهاجر افغان که 7 خانواده نیز در میان آنهاست روز سه شنبه 2 سنبله از ایران داوطلبانه به کشور برگشته اند. در جزئیات...
 • اطلاعیه
  شرکت خدمات لوژستیکی مون استار دارنده جواز نمبر (D-82907) بریاست محترم همت خان فرزند گل داد واقع قلعه فتح الله ، کابل ، در داوطلبی قرارداد (15) قلم مفروشات مورد ضرورت وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان بابت سال مالی 1395 به قیمت مجموعی...
 • صد ها خانواده بی جاشده در ولایات فراه ، میدان وردک و کنر مساعدت شد
  ادارات امور مهاجرین ولایات فراه ، میدان وردک و کنر برای 475 خانواده بی جاشده ، به تاریخ 2 و3 سنبله مساعدت نموده اند. به اساس معلومات رحم الدین آمر، امور مهاجرین ولایت فراه...
 • سروی 1027 خانواده که ظرف 2 روز بی جاشده اند آغاز گردید
  آمریت امور مهاجرین ولایت سرپل از آغاز سروی بیش از یک هزار خانواده بی جاشده ، چهارشنبه خبر داد. به گفته منبع این خانواده ها از اثر نا امنی از ولسوالی سنجارک به مناطق همجوار و مرکز...
بیشتر

احصايه ها

احصائیه ۱۳۹۵ افغان های  مهاجر ، پناهجو ،دارای سند پناهنده گی ، اقامت ، تابعیت ، عودت کننده ، بی جاشده و مدغم شده  
مجموع مهاجر و پناهنده افغان درسطح کشورها 7،234،531  نفر
مهاجر و پناهنده در پاکستان حدود 3میلیون
مهاجر و پناهنده  در ایران 2،4 ملیون(از آنجمله کارت های 840 هزار پناهنده واقامت 560 هزار مهاجر تمدید شده  وبرقانون مند سازی افغان های فاقد مدرک نیز توافق به عمل آمده است.)
مهاجر وپناهنده در سایر کشور های منطقه 6،58،081 نفر 
پناهجودر کشور های اروپائی وآسترالیا در سال 2015  250 هزار نفر 
دارای سند پناهندگی در سایر کشور ها 59،301 نفر 
دارای اقامت دایمی در برخی کشور ها 62،154 نفر 
دارای تابعیت در کشور های اروپائی ،آسترالیا وامریکا  570930 نفر 
درخواست پناهندگی از کشورهایاروپایی  درسال 2015حدود 250 هزار نفر واز آغاز الی 12 جون 2016 ،حدود 39،439 نفر .
عودت کننده ها از سال 2001 به این طرف حدود 6 ملیون عودت نموده است
بی جا شده های داخلی حدود 1 میلیون نفر 
مدغم شده ها حدود 2،644 خانواده
متفرقه (0)
 
احصائیه مهاجر و پناهجو از کشور های خارجی در افغانستان و بی جاشده های وزیر ستان شمالی 
پناهنده 115 نفر
بی جاشده از وزیرستان شمالی 46،115 خانواده
برگشت کننده های وزیرستانی (0)
متفرقه (  )

 

بولتن خبری

جهت مطالعه بولتن این وزارت به  اینجا کلیک نمایید.

 


برنامه آگاهی دهی عامه

اعلان کاریابی

بیشتر

داوطلبی

 • اعلان داوطلبی
  تاریخ اعلان: 20/5/1395 تاریخ ختم اعلان: 7سنبله 1395 وزارت...
 • اعلان داوطلبی
  وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در نظر دارد تا قسمتی از وجوه تخصیص...
بیشتر