ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار 166 فامیل بیجا شده را مساعدت نقدی و غیر نقدی نمود

ali_hamta
Sat, Apr 13 2019 1:36 PM
ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار 166 فامیل بیجا شده را مساعدت نقدی و غیر نقدی نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار به همکاری موسسات (IMC، IRC) برای (166) فامیل بیجا شده که از ولسوالی چپه دره ولایت کنر و ولسوالی پیچراگام، قریه سلیمان خیل و سایر نقاط این ولایت که  در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز پنجشنبه، مورخ 22 حمل سال روان برای (50) فامیل مبلغ(257) دالر امریکایی از طرف موسسه(IMC) و برای (50) فامیل چپه دره ولایت کنر مبلغ (19000) افغانی از طرف موسسه (IRC) و برای (66) فامیل ولسوالی پیچراگام و قریه سلیمان خیل یک باب خیمه  باحضور داشت نمایندگان موسسات  نامبرده توزیع گردید.

Latest news

Thu, Apr 18 2019 11:34 AM
Background image

By Getting Result Behalf of the Minister of Refugees and Repatriation Workshop of better Life and Resistant Management of Returnees and Displacement is Finished.

             Workshop by participation of central in charges and provincial in order to change their opinion, information, find the solution for the problems, for better management of. . .

Mon, Apr 15 2019 8:50 AM
Background image

Yearly Learning Program of Ministry of Refugees and Repatriation is held

On April,14 2019 this program has been held in order to good management and good condition of refugees and internal displaced people.

Sat, Apr 13 2019 1:56 PM
Background image

Sayed Hussain Alime Balkhy Met with New Director of United Nation High Commissioner of Refugees (UNHCR) of Afghanistan

On Thursday April 13, 2019 director of HNHCR Croline win Beworn the new introduced director of UNHCR have discussed regarding the important issues which is shared of both organs.

BACK TO NEWS