منوی اطلاعیه

بست های خالیهمه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۱ - ۱۴:۱۴
Background image

لایحه وظایف آمر امورمهاجرین زابل

 

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر امور مهاجرین

بست:

3

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کننده گان

موقعیت پست:

ولایات (             زابل           )

تعداد پست:

 

گزارشده به:

. . .