Latestنمایش همه

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۹ - ۱۲:۱۸
Background image

کار گاه آموزشی بهبود زندگی و مدیریت پایدار عودت کنندگان و بیجاشد ها، با نتیجه گیری از جانب وزیر امور مهاجرین بهپایان رسید.

این کار گاه به اشتراک مسوولین واحدهای مرکز وولایتی وزارت امور مهاجرین بهمنظور تبادل نظریات، اطلاعات، ارائه مشکلات و راه حل هاجهت مدیریت بهتر بی جاشده ها و عودت کنندگان که به تا ریخ 25. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۹ - ۱۱:۴۲
Background image

پلان تطبیقی شهرک مهاجرین سعادت ولایت هرات توسط وزرای مهاجرین و شهرسازی امضا شد

بر اساس این پلان که روز چهارشنبه 28 حمل سال روان توسط وزیر امور مهاجرین و وزیر شهرسازی و اراضی به امضا رسید، به 10 هزار و 152 خانواده برگشت کننده در هرات سرپناه فراهم می گردد.

سیدحسین. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۸ - ۱۵:۲۶
Background image

ریاست امور مهاجرین ولایت فراه 69 فامیل بیجا شده را مساعدت نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت فراه به همکاری موسسه(HAPA) برای (69) فامیل بیجا شده که در اثر سیلاب ها بیجا و متضرر شده بود، در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز. . .

شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۴ - ۱۳:۳۸
Background image

ریاست امور مهاجرین ولایت فراه 476 فامیل بیجا شده را مساعدت نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت فراه به همکاری اداره مبارزه با حوادث و موسسه سوارکاه  برای (476) فامیل بیجا شده این ولایت که از بخش های مختلف این ولایت بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این. . .

شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۴ - ۱۳:۳۶
Background image

ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار 166 فامیل بیجا شده را مساعدت نقدی و غیر نقدی نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار به همکاری موسسات (IMC، IRC) برای (166) فامیل بیجا شده که از ولسوالی چپه دره ولایت کنر و ولسوالی پیچراگام، قریه سلیمان خیل و سایر نقاط این ولایت که  در. . .

شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۴ - ۱۳:۳۴
Background image

آمریت امور مهاجرین ولایت پنجشیر 5 فامیل بیجا شده را مساعدت نقدی نمود

آمریت امور مهاجرین ولایت پنجشیر به همکاری موسسه(CHA) برای (5) فامیل بیجا شده از ولایات (بدخشان، بغلان و تخار) که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن ولایت جابجا شده. . .

شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۴ - ۱۳:۳۲
Background image

ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان 49 فامیل بیجا شده را مساعدت نقدی نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان به همکاری موسسه (ACTED) برای (49) فامیل بیجا شده که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی. . .

شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۴ - ۱۳:۲۹
Background image

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز 149 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز به همکاری موسسات (UNHCR، ORD) برای (149) فامیل بیجا شده مناطق عیسی خیل، خروطی و از سایر نقاط این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۱ - ۱۵:۳۹
Background image

معین امور پناهندگان با مسئول برنامه اسکان بشری در ساحات شهری برای حمایت از استقرار مجدد در افغانستان ملاقات نمود

داکتر عالمه معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، به روز یکشنبه ۱۸ حمل ۱۳۹۸ برابر با ۷ اپریل ۲۰۱۹، در دفتر کارش با بانو عظیمه رویا مدیر برنامه «اسکان بشری در ساحات شهری. . .

Pagination