داوطلبی

ali_hamta
اعلان داوطلبی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

بدینوسیله به تاسی از فقره(2) ماده چهل و سوم تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،{ وزرات امور مهاجرین و عودت کننده گان } در نظر دارد، قرارداد {تهیه و تدارک(32) قلم روغنیات و فلتر باب مورد ضرورت سال مالی 1398} را به شرکت" شرکت مقدس عزیزی لمیتید دارنده جواز(10697) آدرس مهمند اتفاق مارکیت، مرکز کابل} به قیمت مجموعی {(998916) نه صد و نود و هشت هزار و نه صد وشانزده افغانی} اعطا نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به{آمریت تدارکات وزرات امور مهاجرین و عودت کننده گان} واقع {واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ناحیه 7} موافق احکام ماده پنجم قانون تدارکات ارایه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

داوطلبی های بیشتر...

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۷ - ۹:۵۰ کابل _ افغانستان
Background image

اطلاعیه !

به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد پروژه اعمار دیوار احاطوی سمت غرب محوطه وزارت

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۹ - ۱۳:۱۷
Background image

داوطلبی

بدینوسیله به تاسی از فقره(2) ماده چهل و سوم تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،{ وزرات امور مهاجرین و عودت کننده گان } در نظر دارد، قرارداد {تهیه و تدارک(32) قلم روغنیات و فلتر باب . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۹ - ۱۳:۹
Background image

داوطلبی

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ازتمام داوطلبان دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (78 قلم قرطاسیه بابت و تونر های مختلف النوع) اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش . . .

بازگشت به داوطلبی ها