داوطلبی

ali_hamta
داوطلبی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ازتمام داوطلبان دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (78 قلم قرطاسیه بابت و تونر های مختلف النوع) اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش دیسک از آمریت تدارکات این وزارت بدست آورده،آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر الی بیست ویکم روز تقویمی به ساعت (10) قبل از ظهر که مجلس آفر گشایی صورت میگیرد در تا لار جلسات وزارت امور مهاجرین واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک اراییه نمایند،آفر های ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین آفر طوریکه در شرطنامه درج است اخذ میگردد.

داوطلبی های بیشتر...

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۷ - ۹:۵۰ کابل _ افغانستان
Background image

اطلاعیه !

به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد پروژه اعمار دیوار احاطوی سمت غرب محوطه وزارت

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۹ - ۱۳:۱۷
Background image

داوطلبی

بدینوسیله به تاسی از فقره(2) ماده چهل و سوم تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،{ وزرات امور مهاجرین و عودت کننده گان } در نظر دارد، قرارداد {تهیه و تدارک(32) قلم روغنیات و فلتر باب . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۹ - ۱۳:۹
Background image

داوطلبی

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ازتمام داوطلبان دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (78 قلم قرطاسیه بابت و تونر های مختلف النوع) اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش . . .

بازگشت به داوطلبی ها