اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

sadam_morr
قرار داد

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت واصل آباد عقب فابریکه جنگلک کابل افغانستان

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،[وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان}در نظر دارد ، قرار داد { پروژه ترمیمات اساسی تشنابهای عمومی و انفرادی، حمام و آشپزخانه های داخل وزارت } را به شرکت { ساختمانی و تولیدی مواد ساختمانی سماع دارای جواز نمبر D-5108}، آدرس سرک دارالمان مقابل مقابل سفارت روسیه} را به قیمت مجموعی مبلغ (۱۹۸۸۵۳۲.۳)یک میلیون نوه صدو هشتادو هشت هزار پنج صدو سی و دواعشاریه سه افغانی اعطا، نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به { آمریت تدارکات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان} واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ناحیه 7 وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد .

 

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۳ کابل افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ازتمام داوطلبان دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (پروژه تحکیمات امنیتی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان) که قبلاً پروژه فوق الذکر الی تاریخ 09 / 03 / . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۰ کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه!

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،[وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان}در نظر دارد ، قرار داد { پروژه پرزه جات مورد ضرورت وسایط فعال . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۶ - ۱۲:۲۱ واصل آباد عقب فابریکه جنگلک کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،[وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان}در نظر دارد

بازگشت به داوطلبی ها