اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

sadam_morr
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت موقعیت واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ناحیه هفتم کابل _افغانستان

بدینوسیله به تاسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، { وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان } در نظر دارد ، قرار داد { پروژه تحکیمات (5) کیلومتر جویچه های کناری سرک و پلچکهای شهرک مهاجرین قلموال مینه ولایت خوست } را به شرکت ساختمانی و سرک سازی افغان روشان، نمبر جواز(D-22794) ادرس کارته نو، ناحیه هشتم مرکز کابل ، کابل } را به قیمت مجموعی مبلغ (16382446) شانزه میلیون سه صدو هشتاد و دوهزار چهار صدو چهل شش افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن به { امریت تدارکات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان } واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ناحیه هفتم وافق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد .

 

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۳ کابل افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ازتمام داوطلبان دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (پروژه تحکیمات امنیتی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان) که قبلاً پروژه فوق الذکر الی تاریخ 09 / 03 / . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۰ کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه!

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،[وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان}در نظر دارد ، قرار داد { پروژه پرزه جات مورد ضرورت وسایط فعال . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۶ - ۱۲:۲۱ واصل آباد عقب فابریکه جنگلک کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،[وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان}در نظر دارد

بازگشت به داوطلبی ها